AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ti, co mají na svých mobilech aplikaci "Farnost do kapsy"
a něco se nezobrazuje, je třeba ji odinstalovat a zase nainstalovat. 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: nově v pondělky Bohoslužba slova

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 14.4.

Evangelium

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“

Lk 24,35-48

 

Komentář 

Tuto neděli čteme Lukášovou zprávu o setkání se Zmrtvýchvstalým. Mohlo by se nám zdát, že jsme to už v jiné podobě slyšeli - slyšeli, ale moc nepochopili a stále bude co objevovat. Velké nebezpečí, které hrozí nám všem, je přestat vnímat Vzkříšení jako zásadní průlom, zásadní optiku vnímání všeho; přestat vnímat tyto otevřené dveře do srdce Zdroje lásky, do vnitřního života Trojjediné lásky. Jsme vyzvání kontemplovat Vzkříšené tělo, Vzkříšené rány, Vzkříšené probodnuté srdce - to vše pro nás, pro záchranu našeho srdce plného pochybností. Tady vidíme pravou bezpodmínečnou Lásku. Skutečná láska se totiž osvědčí tím, že dává to nejdražší, co má. Tady vidíme nádhernou zář lásky Otce, který nedává jen hojnost, ale i to nejdražší - svého Syna. Nemůže jako Láska nedat to nejdražší, nemůže! A Syn dává to nejdražší, co má - svůj život - víc než to! On vydává všanc svého Otce! - byl odsouzen, že se rouhal vůči svému Otci, že je jeho zrádcem a na Kříží zakouší opuštěnost od jediného smyslu svého bytí: "Bože můj, proč jsi mě opustil." O tom nám svědčí všechny stránky Písma, o fascinující Lásce jdoucí až do krajnosti, do krajnosti mého, tvého srdce! Dne 6. dubna zemřela Jessica s přezdívkou "požehnaná rakovinou," která ve prospěch dítěte ve svém lůně odmítla léčbu rakoviny. Zázračně se uzdravila na dva roky, a pak ji tato nemoc skolila. Byla ochotna obětovat svůj život, ale možná i víc, neboť žila v naprosté důvěře v Boha. Toto jsou její slova: "Žádné utrpení by nemělo přijít nazmar. Musíte se vzdát svých vlastních přání a tužeb a nechat Boha, aby se o vše postaral."