AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 
 ve čtvrtek mše v 17:45  oproti pravidelnému:
Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 11.6.

Evangelium

Když Ježíš jednou šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když Ježíš byl u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."

Mt 9,9-13

 
Komentář

Nedělní evangelium vyvolává jako vždy otázky: Co to znamená ono "pojď za mnou!"? Stejně jako u Abráma "Vyjdi ze své země!" (Gn 12,1). Myslím, že to znamená "spolehni se úplně na mne, neopírej se o tento svět." Matouš šel a zakusil potvrzení, přijetí, zastání před světem, objevil Boha, jakého neznal.  
Farizeové rozpoutají diskusi o setkávání se s hříšníky, o oddělenosti Boží přízně od hříšníka. Ježíš však ukazuje, že Bůh není ten, kdo se odděluje, štítí se nečistého, ale ten, kdo i přesto propojuje, staví mosty, nabízí zájem a blízkost. Bůh je na prvním místě lékař, povolávající k Životu. 
Bohu nejde o to, aby člověk přinášel náboženské oběti, náboženské úkony, i když tyto prostředky nám přinášejí užitek. Jeho zajímá cíl veškerého našeho snažení: poznat jeho Lásku, zakusit jeho milosrdenství vůči nám hříšníkům, a pak se o tuto zkušenost dělit s ostatními.