AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není (+ pá 8:00 školní mše)

 TENTO TÝDEN ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE bez zpovědníka
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 23.6.

Evangelium

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: „Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy zástup a vzali (Ježíše) s sebou, tak jak byl na lodi. Také jiné lodi jely s ním. Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: „Mistře, je ti jedno, že hyneme?“ Probudil se, pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zticha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali se mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře?“

Mk 4,35-41

 

Komentář 

Dnes je nám předloženo velmi silné evangelium. Nejprve se můžeme zastavit u poslušnosti učedníků k Ježíšovým slovům. Jet po celém dni večer na druhý břeh do pohanského kraje; nevím komu, by se chtělo? Jet na druhý břeh duchovně znamená jít na území, kde ďábel uplatňuje svou moc ("hned proti němu běžel z hrobních slují člověk posedlý nečistým duchem" Mk 5,2). Mocnosti temnot se snaží tuto misi zhatit a strhne se velká větrná bouře. Lidsky se s tím nedá bojovat, loď se plní vodou. Duchovně však Bůh Otec o tom ví, je v tom s námi a stačí v Ježíšově moci přikázat "Mlč! Buď zticha!" a divadlo končí. 
Může nám tady blesknout hlavou podobnost s Jonášem, který dostal za úkol jít na území pohanů do Ninive. Ten však s pokušením utéct nebojuje a utíká na lodi. Nastane bouře a on spí v podpalubí. Jonášovi je jasné, že před Bohem se nedá utéct. Smrt se mu vyhne a útěk se mine účinkem a nakonec stejně půjde do Ninive splnit Boží záměr.
Učedníci, podobni Izraelitům na poušti, přicházejí s výčitkou "Mistře, je ti jedno, že hyneme?" Vtipně vyčítají tomu, který přišel hlavně kvůli tomu, aby nikdy nikdo nezahynul. Ježíš na to reaguje slovy: "Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?" Učedníci stále neuchopili, že Bůh je Bohem, že je zcela neoddělitelný od Ježíše a že má vše ve svých rukou. On má moc nad zlými duchy, nemocemi i přírodou.