AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

icon_lide Májové pobožnosti po ranní mši svaté přes týden

 

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

TENTO TÝDEN TENTO KVARTÁL
ve středu adorace bez zpovědníka oproti pravidelnému:
Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 22.5.

Evangelium

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“

Jan 14,23-29

Komentář

Slyšíme z Ježíšových úst "Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat." Milovat znamená brát druhého vážně, toužit po jeho dobru, naslouchat mu, pochopit ho, trávit s ním svůj volný čas, ztrácet své pro jeho dobro. Můžeme se tedy ptát, nakolik se vůbec o Ježíše zajímáme? Jestli nedáváme ve vztahu s Ním, přednost splnění svých plánů a tužeb, zahleděnosti do sebe? 
Text, který čteme, ale také celý Ježíšův život směřuje k JEDNOTĚ. Vyjadřuje to obraz "učiníme si u něho příbytek." Sjednotit se můžeme v jednom bodě a tím je Ježíš. Krásně to vyjadřuje závěr Eucharistické modlitby "Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky věků." První Dar, který nám Ježíš dává po svém zmrtvýchvstání, je Duch Svatý a ten uchvacuje náš pohled k tomuto jedinému bodu sjednocení. Dává nám Pokoj, který uklidňuje naše nitro, aby nehulákalo svými vystrašenými požadavky a dokázalo vnímat vítězné působení Lásky. Duch svatý zpřítomňuje Ježíše víc, než kdyby byl fyzicky vedle nás. Neboť skrze Ducha je ještě blíž - v nás a hlavně jsme skrze něho blíž poznání, kdo Ježíš vlastně je!

 
Příprava dětí na neděli 22.5.: PDF