Skupinky

Skupinky

Aktivita Den, čas, místo Kontakt
Ekonomická rada farnosti    Jiří Bortel, Jaroslav Šula, Pavel Šablatura, Martin Janek
Senioři – setkání Úterý měsíčně v 9:00; kostel Zdenka Urbanová, 723 939 995
Chlapi každé druhé úterý , 19:30; fara Vladimír Šproch, 731 514 890
Náboženství 1-4. třída Středa 14:45; fara Pavla Oujeská, 721 295 255
Náboženství 5.-9. třída Středa 16:00; fara Martin Piskoř, 776 220 668
Náboženství - 1. sv. přijímání materiály zde;  
Společenství mládeže pátky dle kalend. v 18:30; kostel o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I pondělí, 18:45; kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II středa 19:30; kostel Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každá druhá středa, 9:15, byty Staňa Rašková, 732 426 902
Modlitby matek IV každé pondělí 19:15; kostel Pavla Davidová
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa 9:00, Zdislava
7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.11.
Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátky; kostel Samuel Bortel
Salesiánští spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00 Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka I (učení) čtvrtek; fara Pavla Říhová, 776 704 607
Evangelizační buňka II středa; fara Jiří Bortel, Ludmila Jiříková
Evangelizační buňka III úterý; kostel Karel Váňa
Nedělní kavárna + knihovna občas v neděli, 11:00; KD m. sál  Pavlíková Hana, 739 457 954
Přátele rádia Proglas a TV Noe příspěvky, členství Zdenka Urbanová, 723 939 995
Úklid kostela (Rozpis) Milada Bortlová
Časopis  čtvrtletník  Stanislava Rašková, 732 426 902