Skupinky

Skupinky

Aktivita Den, čas, místo Kontakt
Ekonomická rada farnosti    Jiří Bortel, Martin Janek, Radek David, Martin Žárský
Setkání s o. Martinem u vás Volné termíny: zde Martin Kudla, 739 344 115
Senioři – setkání Úterý měsíčně v 9:00; KD, horní sál Zdenka Urbanová, 723 939 995
Chlapi každé druhé úterý , 19:30; fara Vladimír Šproch, 731 514 890
Náboženství  Středa 15:00; fara Online přihláška zde
Modlitby matek I pondělí, 18:45; kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II středa 19:30; kaple ZŠ sv. Zdislavy Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každá druhá středa, 9:15, byty Staňa Rašková, 732 426 902
Modlitby matek IV každé pondělí 19:15; kostel Pavla Davidová
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa 9:00, Zdislava Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší dle dohody Samuel Bortel
Salesiánští spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00 Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka I (učení) čtvrtek; fara Pavla Říhová, 776 704 607
Evangelizační buňka II středa; fara Jiří Bortel
Evangelizační buňka III úterý; kostel Karel Váňa
Nedělní kavárna + knihovna dle kalendáře v neděli, 11:00; KD   Pavlíková Hana, 739 457 954
Přátele rádia Proglas a TV Noe příspěvky, členství Zdenka Urbanová, 723 939 995
Úklid kostela (Rozpis) Milada Bortlová
Časopis  čtvrtletník  Stanislava Rašková, 732 426 902