Skupinky

Skupinky

Aktivita Den, čas, místo Kontakt
Ekonomická rada farnosti    Jiří Bortel, Jaroslav Šula, Pavel Šablatura, Martin Janek
Senioři – setkání Úterý měsíčně v 9:00; KD, horní sál Zdenka Urbanová, 723 939 995
Chlapi každé druhé úterý , 19:30; fara Vladimír Šproch, 731 514 890
Náboženství 1-4. třída Středa 15:00; fara Pavla Oujeská, 721 295 255
Náboženství 5.-9. třída Středa 15:50; fara Martin Piskoř, 776 220 668
Společenství mládeže   o. Martin Kudla, 739 344 115
Modlitby matek I pondělí, 18:45; kostel Drahomíra Chalupová, 737 978 837
Modlitby matek II středa 19:30; kaple ZŠ sv. Zdislavy Pavlíková Hana, 739 457 954
Modlitby matek III každá druhá středa, 9:15, byty Staňa Rašková, 732 426 902
Modlitby matek IV každé pondělí 19:15; kostel Pavla Davidová
Maminky s dětmi - Broučci sudá středa 9:00, Zdislava Alžběta Sykalová, 739 804 090
Živý růženec denně soukromě Zdeňka Urbanová, 723 939 995
Schola starší dle dohody Václav Šablatura, 604 413 445
Schola mladší pátky; kostel Samuel Bortel
Salesiánští spolupracovníci měsičně čtvrtky 18:00 Dominik Oujeský, 732 255 510
Evangelizační buňka I (učení) čtvrtek; fara Pavla Říhová, 776 704 607
Evangelizační buňka II středa; fara Jiří Bortel
Evangelizační buňka III úterý; kostel Karel Váňa
Nedělní kavárna + knihovna dle kalendáře v neděli, 11:00; KD   Pavlíková Hana, 739 457 954
Přátele rádia Proglas a TV Noe příspěvky, členství Zdenka Urbanová, 723 939 995
Úklid kostela (Rozpis) Milada Bortlová
Časopis  čtvrtletník  Stanislava Rašková, 732 426 902