Otázky farníků

Otázky farníků

Kdo by chtěl položit novou otázku, nechť se zeptá osobně nebo napíše na email: [email protected]

1) Finance: Proč se dává poplatek za mši svatou knězi a co se děje s těmito penězi?
Tyto peníze "mešní stipendium" dle kodexu kanonického práva kan. 945 přísluší knězi  k jeho potřebě. Pro sebe si ponechává jen jedno stipendium za den, ostatní se odevzdávají biskupovi. Křesťané se tímto podílejí na vydržování služebníků a na dobru církve. 

2) Kostel: Co znamená zelené světýlko nad levým číselníkem? Je to světýlko oznamující, že ve zpovědnici je volno k svátosti smíření. 

4) Řízení farnosti: Jak funguje řízení naší farnosti? Každý je tvůrcem společné farní rodiny. Má-li někdo touhu, nápad, zpětnou vazbu, nechť se zkontaktuje s farářem, aby se věci dělaly lépe. Rozlišíme, kam nás Duch svatý vede.

5) Jak pomoci Ukrajincům? zde (Дорогі українські)

6) Problémy s výslovnosti kněží? Myslím že potřebujeme občas napomenout, abychom se více snažili. Nebojte se s námi o tom mluvit.