Nadcházející pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOPŘIVNICE
od 21.7. do 4.8.2024 - 31. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
NE
21.7.
16. neděle v mezidobí 06:45      Za dar víry a PoB pro děti a vnoučata a c.ž. rod.
10:00      Za + bratra Rostislava a obrácení syna Petra.
14:30 adorace do 15:30 (bez zpovědníka)
PO
22.7.
svátek sv. Marie Magdalény 17:45 Bohoslužba slova (s přijímáním)
18:15 adorace do 18:45 (bez zpovědníka s podávajícím)
ÚT
23.7.
Svátek sv. Brigity 17:45 Bohoslužba slova (s přijímáním)
18:15 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)
ST
24.7.
sv. Šarbela Machlúfa, kněze 17:45 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)
ČT
25.7.
svátek sv. Jakuba, apoštola 17:45 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)

26.7.
památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 17:15 adorace do 17:45 (bez zpovědníka)
17:45 Bohoslužba slova (s přijímáním)
SO
27.7.
památka sv. Gorazda a druhů 17:45      (s nedělní platností) Za farní společenství
18:45      adorace do 19:15
NE
28.7.
17. neděle v mezidobí 06:45      Za zemřelé rodiče Pavlíkovy a za živou rodinu
10:00      Za +rodiče Dordovy, sestru Marcelu, manžela Lumíra Kelnara, rodiče a za živou a + rodinu
14:30 adorace do 15:30 (bez zpovědníka)
PO
29.7.
památka sv. Marty 17:45 Bohoslužba slova (s přijímáním)
18:15 adorace do 18:45 (bez zpovědníka s podávajícím)
ÚT
30.7.
sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve 17:45 Bohoslužba slova (s přijímáním)
18:15 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)
ST
31.7.
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 17:45 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)
ČT
1.8.
sv. Alfonsa Marie z Liguori, b. a u.c. 17:45 adorace do 19:15 (bez zpovědníka s podávajícím)

2.8.
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa 16:45      adorace do mše svaté
17:45      Na poděkování za dar života
SO
3.8.
sobota 17. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 17:45      (s nedělní platností) Za + Vladimíra Nováka, DO a pož. pro ž. rodinu
18:45      adorace do 19:15
NE
4.8.
18. neděle v mezidobí 06:45      Za farní společenství
10:00      Za + manžela, živou a + rodinu z obou stran
14:30      adorace do 15:30
CELEBRANT:      Martin Kudla,     Dušan Zelina,     Jan Larish