Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOPŘIVNICE
od 16.9. do 24.9.2023 - 38. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
16.9.
sv. Ludmily, mučednice, nebo sobotní památka Panny Marie 17:45      Za Bohušku Nedomovou a živou a zemřelou rodinu.
18:45      adorace do 19:15
NE
17.9.
24. neděle v mezidobí 06:45      Za + rodiče, sestry, švagry a duše v očistci.
10:00      Za + manžela Josefa Filipa sestru a rod. z obou stran a žijící rod. Filipovou a Janovou
14:30      adorace do 15:30
PO
18.9.
pondělí 24. týdne v mezidobí 17:45      Na poděkování za dar života s prosbou o Boži požehnaní a ochranu Panny Marie.
18:30      adorace do 19:15
ÚT
19.9.
sv. Januária, biskupa a mučedníka 17:45      <p>Za dar víry a osvobození od zlého pro sestru.</p>
18:30      adorace do 19:15
ST
20.9.
památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 07:00      Za zemřelé rodiče a živou rodinu.
17:45      adorace do 19:15
ČT
21.9.
svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 07:00      Za živé a zemřelé kněze a nová kněžská a řeholní povolání.
16:45      adorace 
18:00      adorace do 19:15

22.9.
pátek 24. týdne v mezidobí 16:45      adorace do mše svaté 
17:45      Za zesnulou Elišku Petlachovou a živou rodinu
SO
23.9.
památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 07:00      Na poděkování za dar života s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu.
17:45      Za farní společenství
18:45      adorace do 19:15
NE
24.9.
25. neděle v mezidobí 06:45      <p>Za dar víry, smíření a zdraví pro rodiče.</p>
10:00      Za + Ludmilu Šarinovou a dar svaté víry pro celou rodinu
14:30      adorace do 15:30
CELEBRANT:      Jan Jurečka,     Martin Kudla