Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOPŘIVNICE
od 2.3. do 10.3.2024 - 10. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
2.3.
sobota 2. postního týdne 07:00      Za poděkováním 85 let života a + manžela
17:45      (s nedělní platností) Za + manžela Josefa Kutáče, živou a + rodinu, duše v očistci.
18:45      adorace do 19:15
NE
3.3.
3. NEDĚLE POSTNÍ 06:45      (s nedělní platností) Za Milušku Šlachtovou a její živou a + rodinu za + bratra Zdeňka,, duše v očistci.
10:00      Za farní společenství.
14:30      adorace do 15:30
PO
4.3.
pondělí 3. postního týdne 17:45      Za P. Huberta Šulu, vzpomínka 100 let od jeho narození
18:30      adorace do 19:15
ÚT
5.3.
úterý 3. postního týdne 17:45      Za spásu duše nedávno zemřelého pana Antonína Bartoníka a jeho pozůstalé.
18:30      adorace do 19:15
ST
6.3.
středa 3. postního týdne 07:00      Za +Vlastu Kolečkové a živou a zemřelo rodinu Koleckovou
17:45 adorace do 19:15 (bez zpovědníka)
ČT
7.3.
čtvrtek 3. postního týdne 07:00      Na úmysl dárce.
16:45      adorace do 19:15

8.3.
pátek 3. postního týdne 16:45      adorace do mše svaté
17:45      Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro celou rodinu.
SO
9.3.
sobota 3. postního týdne 07:00      Na poděkování Panu Bohu za dar zdraví a Boží pomoc a požehnání
17:45      (s nedělní platností) Za rodiče a prarodiče z obou stran, duše v očistci.
18:45      adorace do 19:15
NE
10.3.
4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare) 06:45      Za dar víry, Boží pomoc pro děti, vnoučata a celou živou rodinu.
10:00      Za farní společenství
14:30 adorace do 15:30 (s jáhnem)
CELEBRANT:      Martin Kudla,     Jindřich Švorčík,     Vojtěch Janšta

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY