Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOPŘIVNICE
od 26.11. do 4.12.2022 - 48. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
26.11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 17:45      Za farní společenství
18:45      adorace do 19:15
NE
27.11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 06:45      Za Evičku Babincovou
10:00      Za Marii Šrámkovou, Františka a Marii Kubovi a rodinu Kubovu
14:30      adorace do 15:30
PO
28.11.
pondělí 1. adventního týdne 17:45      Na poděkování za dar manželství a celou rodinu
18:30      adorace do 19:15
ÚT
29.11.
úterý 1. adventního týdne 17:45      Za zemřelé rodiče Tvrdých sourozence a živou rodinu.
18:30      adorace do 19:15
ST
30.11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola 06:40      Za živé a zemřelé kneze
17:45      adorace do 19:15
ČT
1.12.
Čtvrtek po 1. nedělní adventní 06:40      Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života
16:45      adorace
18:00      adorace do 19:15

2.12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 16:45      adorace do mše svaté
17:45      Za vyléčení Heleny Koltrabové a její dcery<
SO
3.12.
památka sv. Františka Xaverského 06:40      Na umysl dárce.
17:45      Za Aurelii Moiserovou, Miladu Poláškovou, Helenu Lupikovou a za pana Kučerku
18:45      adorace do 19:15
NE
4.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 06:45      Za farní společenství
10:00      Za zemřelé manžele Petra a Alenu Pochylovy a duše v očistci.
14:30      adorace do 15:30
CELEBRANT:      Jan Jurečka,     Martin Kudla