Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB KOPŘIVNICE
od 24.9. do 2.10.2022 - 39. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
24.9.
sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 17:45      Za farní společenství
18:45      adorace do 19:15
NE
25.9.
26. neděle v mezidobí 06:45      Za Evičku Babincovou
10:00      Za + Petra Fečka
14:30      adorace do 15:30
PO
26.9.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků 17:45      Za Bohuslavu Nedomovou, manžela a rodiče.
18:30 adorace do 19:15
ÚT
27.9.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze 17:45      Za ochranu života a nenarozené děti.
18:30      adorace do 19:15
ST
28.9.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00      Za Václava Kellera u příležitosti nedožitých 70 let
ČT
29.9.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 07:00      Na poděkování za dar života s prosbou o požehnání pro rodinu
16:45      adorace
18:00      adorace do 19:15

30.9.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 16:45      adorace do mše svaté
17:45      za zemřelou Annu Štecovou rodiče sourozence a živou rodinu
SO
1.10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 07:00     
17:45      Za osvobození od zlého
18:45      adorace do 19:15
NE
2.10.
27. neděle v mezidobí 06:45      Za farní společenství
10:00      Za + Veroniku a Petra Harabišovy, Alenku Karamanskou.
14:30     
CELEBRANT:      Jan Jurečka,     Martin Kudla