Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 21.9.2023 do 21.10.2023

neděle 24.09.2023 v 06:45 - Kostel sv. Bartoloměje <p>Za dar víry, smíření a zdraví pro rodiče.</p> (25. neděle v mezidobí)
1. čtení Magda J.
2. čtení Lenka M.
neděle 24.09.2023 v 10:00 - Kostel sv. Bartoloměje Za + Ludmilu Šarinovou a dar svaté víry pro celou rodinu (25. neděle v mezidobí)
1. čtení Vladimíra K.
2. čtení Jakub Václav C.
neděle 01.10.2023 v 06:45 - Kostel sv. Bartoloměje za farní společenství (26. neděle v mezidobí)
1. čtení Ladislava K.
2. čtení Milada B.
neděle 01.10.2023 v 10:00 - Kostel sv. Bartoloměje za živou a zemřelou rodinu Košťalovu a Stiborkovu a Navrátilovu (26. neděle v mezidobí)
1. čtení Pavla O.
2. čtení Dominik O.
neděle 08.10.2023 v 06:45 - Kostel sv. Bartoloměje Za dar víry a Boží pomoc pro sestry a jejich rodiny. (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Magda J.
2. čtení Martin Ž.
neděle 08.10.2023 v 10:00 - Kostel sv. Bartoloměje za farní společenství (27. neděle v mezidobí)
1. čtení Jiří B.
2. čtení Marie Eugenie L.
neděle 15.10.2023 v 06:45 - Kostel sv. Bartoloměje Za živou a + rodinu Macháčkovu, za nenarozené děti a duše v očistci. (28. neděle v mezidobí)
1. čtení Martin P.
2. čtení Magda J.
neděle 15.10.2023 v 10:00 - Kostel sv. Bartoloměje Za + Karla Janču, rodiče a sourozence. (28. neděle v mezidobí)
1. čtení Pavel J.
2. čtení Metoděj K.