AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: nově v pondělky Bohoslužba slova

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 21.4.

Mausoleum_of_Galla_Placidia

Evangelium

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Jan 10,11-18

 

Komentář 

Ježíš se představuje jako "dobrý pastýř." Pastýř v době Ježíšově byl všechno možné, ale nikoli dobrý, natož Dobrý, který dává život za své ovce, který vlastní tělo vydává všanc vlkům, aby zachránil své svěřené. V době Nového Zákona byl pastýř téměř vždy najatý - často vyděděnec asociál. Byli na úrovni celníků a hříšníků. Mluvil-li někdo o dobrém pastýři, pak se vracel do dob, kdy byl Izrael ještě kočovným národem, a kde pastýř se těšil velké úctě. Dobrým pastýřem byl Abrahám, Mojžíš, král David atd. 
Ježíš jako Dobrý pastýř shromažďuje ovce kolem sebe a svou Krví a Tělem je chrání proti ďáblu a jeho působení. Být součástí Božího stáda není ani tak otázka, kde se ovce nachází fyzicky, ale zda naslouchá hlasu Pastýře, zda je poslušná jeho vedení, zda vnitřně ví, že bez Pastýře se nechá zmást a ztratí se v temnotách. Náš Dobrý pastýř nás volá, přivádí blíž a blíž k sobě, je hoden té nejhlubší důvěry, není mu nikdo roven, je nádherný, silný, překrásný ve své lásce.
Jako ubohá ovce volám v důvěře: "Ve své veliké lásce; Ve své veliké lásce; Se ke mně skláníš, Hospodine; Se ke mně skláníš, Hospodine;"