AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

AKTUÁLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

v tomto týdnu beze změn

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

 

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 24.9.

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na (mou) vinici!' Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.' Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'“

Mt 20,1-16a

Komentář 

Ježíš nás svým podobenstvím o Nebeském království uvádí do logiky Boha stvořitele, do jediného myšlení slučitelného s pravou láskou. Padlá lidská přirozenost je sebestředná a stále hledá svůj prospěch s co nejmenší námahou. Srovnává se s druhými v boji o přední místa výhod a úplně zvráceně dle toho hodnotí Boží lásku. Jenomže Boží láska nemiluje podmínečně, nepřemýšlí, zda si někdo něco zaslouží nebo nezaslouží, dává všem to, co je v daný čas dobré. Člověk zasažen Boží láskou prosí o to víc za ty, kdo nedělají dobro, prosí za obrácení těch, kdo si vůbec nic nezaslouží. Dokonce je ochoten pro nespravedlivé mnoho vytrpět. Lidé Nebeského království totiž ví, že to, co dostali, je nezaslouženě dáno zdarma, z čisté dobroty Boží. Podobenství končí slovy hospodáře vůči rozhořčenému dělníkovi; oslovuje ho přátelsky, toho, který ho ani neosloví: "Příteli, nekřivdím ti... a nebo je tvé oko zlé, že já jsem dobrý?" (v řeckém textu doslova).
Vidím dobro jako nezasloužený zázrak a nebo remcám s ukřivděností nad nedostatkem dobra? 
Otec Jeroným vysvětluje logiku Nebeského království na autobusech jedoucích do Nebe. Ti v prvním autobuse platí jízdné pětkrát i za ty další čtyři autobusy jedoucí zadarmo. Nespravedlnost nebo radost trpět pro dobro druhého?