AKTUÁLNÍ INFORMACE

 

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

ZMĚNĚN: není

 TENTO TÝDEN  TOTO ČTVRTLETÍ 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Po 17:45 BOHOSLUŽBA SLOVA;  18:30 - 18:45 ADORACE bez zpovědníka
Út 17:45 MŠE;  18:30 - 19:15 ADORACE
St 07:00 MŠE;  17:45 - 19:15 ADORACE bez zpovědníka
Čt 07:00 MŠE;  16:45 - 19:15 ADORACE
Pá 16:45 - 17:45 ADORACE;  17:45 MŠE
So 07:00 MŠE17:45 MŠE;  18:45-19:15 ADORACE
Ne 06:45 MŠE10:00 MŠE;  14:30-15:30 ADORACE

Svátost smíření přede mší svatou a během adorací

 

UDÁLOSTI

PŘÍPRAVA NA NEDĚLI 19.5.

Evangelium

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“

Cyklus B - Jan 15,26-27; 16,12-15 (2. čtení Gal 5,16-25) - v neděli použijeme tyto texty

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Může se použít textů z cyklu A - Jan 20,19-23

 

Komentář 

Jan Křtitel hlásal, že po něm přijde "někdo silnější," jehož síla je v daru Ducha Svatého. Ti, co přicházeli za Janem Křtitelem se obraceli od sebestředného "já, já" k obnově "" vlastními silami. Ti, co přicházejí k Ježíši, tak se obracejí od svého "já, já" k "" a skrze silu Ducha Svatého k "ne já, ale Ty," neboť o ono "" se už nestará "", ale Duch Otce a Syna. Mizí hříchy ve stínu větší Lásky, mizí křivdy v záplavě milosrdenství, mizí strach ve stínu neodolatelného Pokoje, mizí smrt v světle nekonečného Života. 

Ježíš a Samaritánka od 42 minuty ("ozubené kolečko"->audio -> Czech)